Kraków

S.E.N.S
Super Energia Na S.E.N.S


Celem wydarzenia S.E.N.S jest ingerencja kultury i sztuki w przestrzeń miasta.

S.E.N.S ma stanowić zdecydowany i wyrazisty przykład prezentacji wielkogabarytowej sztuki w przestrzeni miasta, o co inicjator wydarzenia, Maciej Jurkowski, zabiega od wielu lat.

„Małe jest piękne, ale wielkie obezwładnia”*

Na świecie, wielkogabarytowa sztuka znakomicie funkcjonuje i fascynuje, zachęca do poszukiwania sensu w przestrzeni miejskiej.

Tworzymy dzieło: intrygujące, fascynujące, doskonałe artystycznie, perfekcyjnie zaprojektowane i zrealizowane. Sztuka wykorzystująca innowacyjne technologie pozwala wszystkim poruszającym się w przestrzeni miejskiej odnaleźć świat marzeń, wyobraźni, kształtuje i rozwija doznania artystyczne i zmysłowe.

W Polsce przestrzeń publiczna nie istnieje. Dzięki temu wydarzeniu ma zyskać S.E.N.S.

S.E.N.S to innowacyjne działanie kulturotwórcze, interaktywne połączenie techniki i sztuki.

S.E.N.S w naszym zamiarze, wzorem podobnych wydarzeń organizowanych na świecie, ma pełnić rolę czasowego kulturalnego centrum Miasta.

Do realizacji przedsięwzięcia zapraszamy partnerów, artystów, którzy we współpracy autorskiej stworzą doskonałe: wystawy, koncerty, spektakle teatralne, baletowe, projekcje filmowe, instalacje i inne wydarzenia artystyczne z zastosowaniem najnowszych osiągnięć multimedialnych.

W projekcie biorą udział profesjonaliści, ale zapraszamy również młodych twórców.

Udział może wziąć każdy, pod jednym warunkiem - musi być najlepszy!

Strona internetowa www.sens2015.pl pełni rolę forum wymiany informacji, komunikacji i koordynacji działań pomiędzy partnerami, procesu tworzenia wydarzenia. Wraz z zakończeniem etapu budowy, stanie się ona forum informacyjnym o wydarzeniach planowanych w ramach realizacji projektu.

Czasowa egzystencja S.E.N.S w Mieście, to symbol istnienia i przemijania, to wyrażenie idei, które inspirują, intrygują i poruszają.

Rekurencja S.E.N.S to symbol planowanego odradzania się wydarzenia i doskonalenia działań artystycznych.

S.E.N.S w trakcie swojej działalności może zaskakiwać nieprzewidywalnymi efektami.

Wierzymy, że dzięki realizacji SENS powstanie przestrzeń miejska.

Przestrzeń miejska całej Polski potrzebuje zaistnienia w niej SZTUKI.Zespół S.E.N.S


*cytat - Grzegorz Korytowski